Primary valve

Rate this post

Primary valve là gì?

Primary valve có nghĩa là Van điều khiển puli sơ cấp chữ V

Primary valve có nghĩa là Van điều khiển puli sơ cấp chữ V.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Van điều khiển puli sơ cấp chữ V Tiếng Anh là gì?

Van điều khiển puli sơ cấp chữ V Tiếng Anh có nghĩa là Primary valve.

Ý nghĩa – Giải thích

Primary valve nghĩa là Van điều khiển puli sơ cấp chữ V..

Đây là cách dùng Primary valve. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Primary valve là gì? (hay giải thích Van điều khiển puli sơ cấp chữ V. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Primary valve là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Primary valve / Van điều khiển puli sơ cấp chữ V.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Primary valve mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Primary valve .

Read More:   Patch panel
Check Also
Close
Back to top button