Primer surface

Rate this post

Primer surface là gì?

Primer surface có nghĩa là Lớp sơn lót

Primer surface có nghĩa là Lớp sơn lót.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Lớp sơn lót Tiếng Anh là gì?

Lớp sơn lót Tiếng Anh có nghĩa là Primer surface.

Ý nghĩa – Giải thích

Primer surface nghĩa là Lớp sơn lót..

Đây là cách dùng Primer surface. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Primer surface là gì? (hay giải thích Lớp sơn lót. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Primer surface là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Primer surface / Lớp sơn lót.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Primer surface mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Primer surface .

Read More:   Fuel filler door alignment
Check Also
Close
Back to top button