Provision fund for severance allowances

Rate this post

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Provision fund for severance allowances là gì?

Provision fund for severance allowances có nghĩa là Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

Provision fund for severance allowances có nghĩa là Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm Tiếng Anh là gì?

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm Tiếng Anh có nghĩa là Provision fund for severance allowances.

Ý nghĩa – Giải thích

Provision fund for severance allowances nghĩa là Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.

Đây là cách dùng Provision fund for severance allowances. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính Provision fund for severance allowances là gì? (hay giải thích Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm nghĩa là gì?) . Định nghĩa Provision fund for severance allowances là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Provision fund for severance allowances / Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Advertising research

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Provision fund for severance allowances mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Provision fund for severance allowances.

Check Also
Close
Back to top button