Pulling post

Rate this post

Pulling post là gì?

Pulling post có nghĩa là Cột trụ để neo dây xích và đội thuỷ lực khi nắn khung

Pulling post có nghĩa là Cột trụ để neo dây xích và đội thuỷ lực khi nắn khung.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Cột trụ để neo dây xích và đội thuỷ lực khi nắn khung Tiếng Anh là gì?

Cột trụ để neo dây xích và đội thuỷ lực khi nắn khung Tiếng Anh có nghĩa là Pulling post.

Ý nghĩa – Giải thích

Pulling post nghĩa là Cột trụ để neo dây xích và đội thuỷ lực khi nắn khung..

Đây là cách dùng Pulling post. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Pulling post là gì? (hay giải thích Cột trụ để neo dây xích và đội thuỷ lực khi nắn khung. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Pulling post là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Pulling post / Cột trụ để neo dây xích và đội thuỷ lực khi nắn khung.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   修面人 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Pulling post mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Pulling post .

Check Also
Close
Back to top button