Pushrod measuring tool

Rate this post

Pushrod measuring tool là gì?

Pushrod measuring tool có nghĩa là Dụng cụ đo đũa đẩy cò sú páp

Pushrod measuring tool có nghĩa là Dụng cụ đo đũa đẩy cò sú páp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Dụng cụ đo đũa đẩy cò sú páp Tiếng Anh là gì?

Dụng cụ đo đũa đẩy cò sú páp Tiếng Anh có nghĩa là Pushrod measuring tool.

Ý nghĩa – Giải thích

Pushrod measuring tool nghĩa là Dụng cụ đo đũa đẩy cò sú páp..

Đây là cách dùng Pushrod measuring tool. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Pushrod measuring tool là gì? (hay giải thích Dụng cụ đo đũa đẩy cò sú páp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Pushrod measuring tool là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Pushrod measuring tool / Dụng cụ đo đũa đẩy cò sú páp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Pushrod measuring tool mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Pushrod measuring tool .

Read More:   油的绝缘度 tiếng trung là gì?
Back to top button