Rain tight

Rate this post

Rain tight là gì?

Rain tight có nghĩa là (n) Không thấm nước mưa

Rain tight có nghĩa là (n) Không thấm nước mưa
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Không thấm nước mưa Tiếng Anh là gì?

(n) Không thấm nước mưa Tiếng Anh có nghĩa là Rain tight.

Ý nghĩa – Giải thích

Rain tight nghĩa là (n) Không thấm nước mưa.

Đây là cách dùng Rain tight. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Rain tight là gì? (hay giải thích (n) Không thấm nước mưa nghĩa là gì?) . Định nghĩa Rain tight là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Rain tight / (n) Không thấm nước mưa. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Rain tight mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Rain tight .

Read More:   结对压力 tiếng trung là gì?
Back to top button