Rainwater sewer, Storm-water sewer

Rate this post

Rainwater sewer, Storm-water sewer là gì?

Rainwater sewer, Storm-water sewer có nghĩa là Cống thoát nước mưa

Rainwater sewer, Storm-water sewer có nghĩa là Cống thoát nước mưa
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Cống thoát nước mưa Tiếng Anh là gì?

Cống thoát nước mưa Tiếng Anh có nghĩa là Rainwater sewer, Storm-water sewer.

Ý nghĩa – Giải thích

Rainwater sewer, Storm-water sewer nghĩa là Cống thoát nước mưa.

Đây là cách dùng Rainwater sewer, Storm-water sewer. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Rainwater sewer, Storm-water sewer là gì? (hay giải thích Cống thoát nước mưa nghĩa là gì?) . Định nghĩa Rainwater sewer, Storm-water sewer là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Rainwater sewer, Storm-water sewer / Cống thoát nước mưa. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Rainwater sewer, Storm-water sewer mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Rainwater sewer, Storm-water sewer .

Read More:   快门调谐盘 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button