Raised fabric

Rate this post

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Raised fabric là gì?

Raised fabric có nghĩa là (n) Hàng dệt chải kỹ

Raised fabric có nghĩa là (n) Hàng dệt chải kỹ
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Hàng dệt chải kỹ Tiếng Anh là gì?

(n) Hàng dệt chải kỹ Tiếng Anh có nghĩa là Raised fabric.

Ý nghĩa – Giải thích

Raised fabric nghĩa là (n) Hàng dệt chải kỹ.

Đây là cách dùng Raised fabric. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Raised fabric là gì? (hay giải thích (n) Hàng dệt chải kỹ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Raised fabric là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Raised fabric / (n) Hàng dệt chải kỹ. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Raised fabric mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Raised fabric .

Read More:   Alloe fiber
Check Also
Close
Back to top button