Rated power

Rate this post

Rated power là gì?

Rated power có nghĩa là Công suất ra của động cơ

Rated power có nghĩa là Công suất ra của động cơ.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Công suất ra của động cơ Tiếng Anh là gì?

Công suất ra của động cơ Tiếng Anh có nghĩa là Rated power.

Ý nghĩa – Giải thích

Rated power nghĩa là Công suất ra của động cơ..

Đây là cách dùng Rated power. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Rated power là gì? (hay giải thích Công suất ra của động cơ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Rated power là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Rated power / Công suất ra của động cơ.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Rated power mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Rated power .

Read More:   鼠鹿 tiếng trung là gì?
Back to top button