Rear door window regulator motor

Rate this post

Rear door window regulator motor là gì?

Rear door window regulator motor có nghĩa là Động cơ điều khiển kính cửa sau

Rear door window regulator motor có nghĩa là Động cơ điều khiển kính cửa sau.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Động cơ điều khiển kính cửa sau Tiếng Anh là gì?

Động cơ điều khiển kính cửa sau Tiếng Anh có nghĩa là Rear door window regulator motor.

Ý nghĩa – Giải thích

Rear door window regulator motor nghĩa là Động cơ điều khiển kính cửa sau..

Đây là cách dùng Rear door window regulator motor. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Rear door window regulator motor là gì? (hay giải thích Động cơ điều khiển kính cửa sau. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Rear door window regulator motor là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Rear door window regulator motor / Động cơ điều khiển kính cửa sau.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Receiver drier to evaporator line

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Rear door window regulator motor mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Rear door window regulator motor.

Check Also
Close
  • entry
Back to top button