Rear floor console

Rate this post

Rear floor console là gì?

Rear floor console có nghĩa là Khung sàn táp lô sau

Rear floor console có nghĩa là Khung sàn táp lô sau.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Khung sàn táp lô sau Tiếng Anh là gì?

Khung sàn táp lô sau Tiếng Anh có nghĩa là Rear floor console.

Ý nghĩa – Giải thích

Rear floor console nghĩa là Khung sàn táp lô sau..

Đây là cách dùng Rear floor console. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Rear floor console là gì? (hay giải thích Khung sàn táp lô sau. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Rear floor console là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Rear floor console / Khung sàn táp lô sau.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Rear floor console mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Rear floor console .

Read More:   Rough cast metals
Back to top button