Rear inner wheelhouse half

Rate this post

Rear inner wheelhouse half là gì?

Rear inner wheelhouse half có nghĩa là Tấm thép phía trong bánh xe sau

Rear inner wheelhouse half có nghĩa là Tấm thép phía trong bánh xe sau.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Tấm thép phía trong bánh xe sau Tiếng Anh là gì?

Tấm thép phía trong bánh xe sau Tiếng Anh có nghĩa là Rear inner wheelhouse half.

Ý nghĩa – Giải thích

Rear inner wheelhouse half nghĩa là Tấm thép phía trong bánh xe sau..

Đây là cách dùng Rear inner wheelhouse half. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Rear inner wheelhouse half là gì? (hay giải thích Tấm thép phía trong bánh xe sau. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Rear inner wheelhouse half là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Rear inner wheelhouse half / Tấm thép phía trong bánh xe sau.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Rear inner wheelhouse half mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Rear inner wheelhouse half .

Read More:   整流器 tiếng trung là gì?
Back to top button