Rear quarter window glass weatherstrip

Rate this post

Rear quarter window glass weatherstrip là gì?

Rear quarter window glass weatherstrip có nghĩa là Gioăng cao su kính cửa sổ ở tai xe sau

Rear quarter window glass weatherstrip có nghĩa là Gioăng cao su kính cửa sổ ở tai xe sau.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Gioăng cao su kính cửa sổ ở tai xe sau Tiếng Anh là gì?

Gioăng cao su kính cửa sổ ở tai xe sau Tiếng Anh có nghĩa là Rear quarter window glass weatherstrip.

Ý nghĩa – Giải thích

Rear quarter window glass weatherstrip nghĩa là Gioăng cao su kính cửa sổ ở tai xe sau..

Đây là cách dùng Rear quarter window glass weatherstrip. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Rear quarter window glass weatherstrip là gì? (hay giải thích Gioăng cao su kính cửa sổ ở tai xe sau. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Rear quarter window glass weatherstrip là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Rear quarter window glass weatherstrip / Gioăng cao su kính cửa sổ ở tai xe sau.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Water temperature gauge

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Rear quarter window glass weatherstrip mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Rear quarter window glass weatherstrip.

Check Also
Close
  • Hip
Back to top button