Rear wheel speed sensor wiring harness repair

Rate this post

Rear wheel speed sensor wiring harness repair là gì?

Rear wheel speed sensor wiring harness repair có nghĩa là Sửa chữa dây điện cảm biến tốc độ bánh xe sau

Rear wheel speed sensor wiring harness repair có nghĩa là Sửa chữa dây điện cảm biến tốc độ bánh xe sau.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Sửa chữa dây điện cảm biến tốc độ bánh xe sau Tiếng Anh là gì?

Sửa chữa dây điện cảm biến tốc độ bánh xe sau Tiếng Anh có nghĩa là Rear wheel speed sensor wiring harness repair.

Ý nghĩa – Giải thích

Rear wheel speed sensor wiring harness repair nghĩa là Sửa chữa dây điện cảm biến tốc độ bánh xe sau..

Đây là cách dùng Rear wheel speed sensor wiring harness repair. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Rear wheel speed sensor wiring harness repair là gì? (hay giải thích Sửa chữa dây điện cảm biến tốc độ bánh xe sau. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Rear wheel speed sensor wiring harness repair là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Rear wheel speed sensor wiring harness repair / Sửa chữa dây điện cảm biến tốc độ bánh xe sau.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   帽盒 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Rear wheel speed sensor wiring harness repair mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Rear wheel speed sensor wiring harness repair.

Check Also
Close
Back to top button