Recirculation blend door actuator

Rate this post

Recirculation blend door actuator là gì?

Recirculation blend door actuator có nghĩa là Bộ chấp hành cửa gió trong

Recirculation blend door actuator có nghĩa là Bộ chấp hành cửa gió trong.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bộ chấp hành cửa gió trong Tiếng Anh là gì?

Bộ chấp hành cửa gió trong Tiếng Anh có nghĩa là Recirculation blend door actuator.

Ý nghĩa – Giải thích

Recirculation blend door actuator nghĩa là Bộ chấp hành cửa gió trong..

Đây là cách dùng Recirculation blend door actuator. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Recirculation blend door actuator là gì? (hay giải thích Bộ chấp hành cửa gió trong. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Recirculation blend door actuator là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Recirculation blend door actuator / Bộ chấp hành cửa gió trong.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Recirculation blend door actuator mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Recirculation blend door actuator .

Read More:   Longitudinal wavy bobbin
Check Also
Close
Back to top button