Reference sample

Rate this post

Reference sample là gì?

Reference sample có nghĩa là (n) Mẫu tham khảo

Reference sample có nghĩa là (n) Mẫu tham khảo
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Mẫu tham khảo Tiếng Anh là gì?

(n) Mẫu tham khảo Tiếng Anh có nghĩa là Reference sample.

Ý nghĩa – Giải thích

Reference sample nghĩa là (n) Mẫu tham khảo.

Đây là cách dùng Reference sample. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Reference sample là gì? (hay giải thích (n) Mẫu tham khảo nghĩa là gì?) . Định nghĩa Reference sample là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Reference sample / (n) Mẫu tham khảo. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Reference sample mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Reference sample .

Read More:   Subwoofer speaker grille
Check Also
Close
  • Narrow
Back to top button