region

Rate this post

Active-region là gì?

Active-region có nghĩa là Vùng khuếch đại

Active-region có nghĩa là Vùng khuếch đại
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật điện.

Vùng khuếch đại Tiếng Anh là gì?

Vùng khuếch đại Tiếng Anh có nghĩa là Active-region.

Ý nghĩa – Giải thích

Active-region nghĩa là Vùng khuếch đại.

Đây là cách dùng Active-region. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật điện Active-region là gì? (hay giải thích Vùng khuếch đại nghĩa là gì?) . Định nghĩa Active-region là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Active-region / Vùng khuếch đại. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề region mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về region .

Read More:   通貨, つうか tiếng nhật là gì?
Back to top button