Remould

Rate this post

Remould là gì?

Remould có nghĩa là Đắp lại lốp xe

Remould có nghĩa là Đắp lại lốp xe.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Đắp lại lốp xe Tiếng Anh là gì?

Đắp lại lốp xe Tiếng Anh có nghĩa là Remould.

Ý nghĩa – Giải thích

Remould nghĩa là Đắp lại lốp xe..

Đây là cách dùng Remould. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Remould là gì? (hay giải thích Đắp lại lốp xe. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Remould là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Remould / Đắp lại lốp xe.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Remould mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Remould .

Read More:   Thanh tra Chính phủ tiếng Anh là gì?
Check Also
Close
Back to top button