Replacement of the weld nut and reinforcement

Rate this post

Replacement of the weld nut and reinforcement là gì?

Replacement of the weld nut and reinforcement có nghĩa là Thay thế đai ốc hàn và tấm tăng cứng

Replacement of the weld nut and reinforcement có nghĩa là Thay thế đai ốc hàn và tấm tăng cứng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Thay thế đai ốc hàn và tấm tăng cứng Tiếng Anh là gì?

Thay thế đai ốc hàn và tấm tăng cứng Tiếng Anh có nghĩa là Replacement of the weld nut and reinforcement.

Ý nghĩa – Giải thích

Replacement of the weld nut and reinforcement nghĩa là Thay thế đai ốc hàn và tấm tăng cứng..

Đây là cách dùng Replacement of the weld nut and reinforcement. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Replacement of the weld nut and reinforcement là gì? (hay giải thích Thay thế đai ốc hàn và tấm tăng cứng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Replacement of the weld nut and reinforcement là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Replacement of the weld nut and reinforcement / Thay thế đai ốc hàn và tấm tăng cứng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Degree of elasticity

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Replacement of the weld nut and reinforcement mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Replacement of the weld nut and reinforcement.

Check Also
Close
Back to top button