Reprint

Rate this post

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Reprint là gì?

Reprint có nghĩa là (n) Sự in lại, sự tái bản

Reprint có nghĩa là (n) Sự in lại, sự tái bản
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Sự in lại, sự tái bản Tiếng Anh là gì?

(n) Sự in lại, sự tái bản Tiếng Anh có nghĩa là Reprint.

Ý nghĩa – Giải thích

Reprint nghĩa là (n) Sự in lại, sự tái bản.

Đây là cách dùng Reprint. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Reprint là gì? (hay giải thích (n) Sự in lại, sự tái bản nghĩa là gì?) . Định nghĩa Reprint là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Reprint / (n) Sự in lại, sự tái bản. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Reprint mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Reprint .

Read More:   せいきょく tiếng nhật là gì?
Check Also
Close
Back to top button