resistant

Rate this post

Impact-resistant là gì?

Impact-resistant có nghĩa là Được gia cố để tăng sức chống va chạm

Impact-resistant có nghĩa là Được gia cố để tăng sức chống va chạm.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Được gia cố để tăng sức chống va chạm Tiếng Anh là gì?

Được gia cố để tăng sức chống va chạm Tiếng Anh có nghĩa là Impact-resistant.

Ý nghĩa – Giải thích

Impact-resistant nghĩa là Được gia cố để tăng sức chống va chạm..

Đây là cách dùng Impact-resistant. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Impact-resistant là gì? (hay giải thích Được gia cố để tăng sức chống va chạm. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Impact-resistant là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Impact-resistant / Được gia cố để tăng sức chống va chạm.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề resistant mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về resistant .

Read More:   Accelerator pedal
Check Also
Close
Back to top button