Restitch

Rate this post

Restitch là gì?

Restitch có nghĩa là (n) Khâu lại, thêm chần

Restitch có nghĩa là (n) Khâu lại, thêm chần
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Khâu lại, thêm chần Tiếng Anh là gì?

(n) Khâu lại, thêm chần Tiếng Anh có nghĩa là Restitch.

Ý nghĩa – Giải thích

Restitch nghĩa là (n) Khâu lại, thêm chần.

Đây là cách dùng Restitch. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Restitch là gì? (hay giải thích (n) Khâu lại, thêm chần nghĩa là gì?) . Định nghĩa Restitch là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Restitch / (n) Khâu lại, thêm chần. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Restitch mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Restitch .

Read More:   2-piece set
Back to top button