Rich luster

Rate this post

Rich luster là gì?

Rich luster có nghĩa là (n) Giầu độ bóng

Rich luster có nghĩa là (n) Giầu độ bóng
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Giầu độ bóng Tiếng Anh là gì?

(n) Giầu độ bóng Tiếng Anh có nghĩa là Rich luster.

Ý nghĩa – Giải thích

Rich luster nghĩa là (n) Giầu độ bóng.

Đây là cách dùng Rich luster. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Rich luster là gì? (hay giải thích (n) Giầu độ bóng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Rich luster là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Rich luster / (n) Giầu độ bóng. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Rich luster mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Rich luster .

Read More:   餐桌转盘 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button