Right-hand thread

Rate this post

Right-hand thread là gì?

Right-hand thread có nghĩa là Ren thuận, ren phải

Right-hand thread có nghĩa là Ren thuận, ren phải.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Ren thuận, ren phải Tiếng Anh là gì?

Ren thuận, ren phải Tiếng Anh có nghĩa là Right-hand thread.

Ý nghĩa – Giải thích

Right-hand thread nghĩa là Ren thuận, ren phải..

Đây là cách dùng Right-hand thread. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Right-hand thread là gì? (hay giải thích Ren thuận, ren phải. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Right-hand thread là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Right-hand thread / Ren thuận, ren phải.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Right-hand thread mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Right-hand thread .

Read More:   To produce
Back to top button