Road speed

Rate this post

Road speed là gì?

Road speed có nghĩa là Tốc độ xe đường trường

Road speed có nghĩa là Tốc độ xe đường trường.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Tốc độ xe đường trường Tiếng Anh là gì?

Tốc độ xe đường trường Tiếng Anh có nghĩa là Road speed.

Ý nghĩa – Giải thích

Road speed nghĩa là Tốc độ xe đường trường..

Đây là cách dùng Road speed. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Road speed là gì? (hay giải thích Tốc độ xe đường trường. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Road speed là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Road speed / Tốc độ xe đường trường.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Road speed mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Road speed .

Read More:   绕线电机 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button