Roadster

Rate this post

Roadster là gì?

Roadster có nghĩa là Loại xe mui trần, hai chỗ ngồi

Roadster có nghĩa là Loại xe mui trần, hai chỗ ngồi.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Loại xe mui trần, hai chỗ ngồi Tiếng Anh là gì?

Loại xe mui trần, hai chỗ ngồi Tiếng Anh có nghĩa là Roadster.

Ý nghĩa – Giải thích

Roadster nghĩa là Loại xe mui trần, hai chỗ ngồi..

Đây là cách dùng Roadster. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Roadster là gì? (hay giải thích Loại xe mui trần, hai chỗ ngồi. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Roadster là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Roadster / Loại xe mui trần, hai chỗ ngồi.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Roadster mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Roadster .

Read More:   Damage
Check Also
Close
  • Under
Back to top button