Roller tappet

Rate this post

Roller tappet là gì?

Roller tappet có nghĩa là Con đội lăn giữa đũa sú páp và trục cam

Roller tappet có nghĩa là Con đội lăn giữa đũa sú páp và trục cam.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Con đội lăn giữa đũa sú páp và trục cam Tiếng Anh là gì?

Con đội lăn giữa đũa sú páp và trục cam Tiếng Anh có nghĩa là Roller tappet.

Ý nghĩa – Giải thích

Roller tappet nghĩa là Con đội lăn giữa đũa sú páp và trục cam..

Đây là cách dùng Roller tappet. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Roller tappet là gì? (hay giải thích Con đội lăn giữa đũa sú páp và trục cam. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Roller tappet là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Roller tappet / Con đội lăn giữa đũa sú páp và trục cam.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Operating lease assets

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Roller tappet mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Roller tappet .

Check Also
Close
Back to top button