Rough road detection

Rate this post

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Rough road detection là gì?

Rough road detection có nghĩa là Phát hiện đường ghồ ghề

Rough road detection có nghĩa là Phát hiện đường ghồ ghề.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Phát hiện đường ghồ ghề Tiếng Anh là gì?

Phát hiện đường ghồ ghề Tiếng Anh có nghĩa là Rough road detection.

Ý nghĩa – Giải thích

Rough road detection nghĩa là Phát hiện đường ghồ ghề..

Đây là cách dùng Rough road detection. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Rough road detection là gì? (hay giải thích Phát hiện đường ghồ ghề. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Rough road detection là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Rough road detection / Phát hiện đường ghồ ghề.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Rough road detection mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Rough road detection .

Read More:   前雇主推荐信 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button