SAE gross BHp

Rate this post

SAE gross BHp là gì?

SAE gross BHp có nghĩa là Đơn vị cũ đo công suất động cơ

SAE gross BHp có nghĩa là Đơn vị cũ đo công suất động cơ.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Đơn vị cũ đo công suất động cơ Tiếng Anh là gì?

Đơn vị cũ đo công suất động cơ Tiếng Anh có nghĩa là SAE gross BHp.

Ý nghĩa – Giải thích

SAE gross BHp nghĩa là Đơn vị cũ đo công suất động cơ..

Đây là cách dùng SAE gross BHp. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô SAE gross BHp là gì? (hay giải thích Đơn vị cũ đo công suất động cơ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa SAE gross BHp là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng SAE gross BHp / Đơn vị cũ đo công suất động cơ.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề SAE gross BHp mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về SAE gross BHp .

Read More:   打台球者 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button