Sateen pass

Rate this post

Sateen pass là gì?

Sateen pass có nghĩa là (n) Cách xâu sợi dọc của vải vân đoạn

Sateen pass có nghĩa là (n) Cách xâu sợi dọc của vải vân đoạn
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Cách xâu sợi dọc của vải vân đoạn Tiếng Anh là gì?

(n) Cách xâu sợi dọc của vải vân đoạn Tiếng Anh có nghĩa là Sateen pass.

Ý nghĩa – Giải thích

Sateen pass nghĩa là (n) Cách xâu sợi dọc của vải vân đoạn.

Đây là cách dùng Sateen pass. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Sateen pass là gì? (hay giải thích (n) Cách xâu sợi dọc của vải vân đoạn nghĩa là gì?) . Định nghĩa Sateen pass là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Sateen pass / (n) Cách xâu sợi dọc của vải vân đoạn. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Sateen pass mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Sateen pass .

Read More:   下客站台 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
  • Gate
Back to top button