Saw blade (n)

Rate this post

Saw blade (n) là gì?

Saw blade (n) có nghĩa là lưỡi cưa

Saw blade (n) có nghĩa là lưỡi cưa
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Gỗ.

lưỡi cưa Tiếng Anh là gì?

lưỡi cưa Tiếng Anh có nghĩa là Saw blade (n).

Ý nghĩa – Giải thích

Saw blade (n) nghĩa là lưỡi cưa.

Đây là cách dùng Saw blade (n). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Gỗ Saw blade (n) là gì? (hay giải thích lưỡi cưa nghĩa là gì?) . Định nghĩa Saw blade (n) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Saw blade (n) / lưỡi cưa. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Saw blade (n) mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Saw blade (n) .

Read More:   Turpentine
Back to top button