Scaffold pole

Rate this post

Scaffold pole là gì?

Scaffold pole có nghĩa là /ˈskæf

Scaffold pole có nghĩa là /ˈskæf.əʊld pəʊl/, (scaffold standard) cọc giàn giáo
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

/ˈskæf Tiếng Anh là gì?

/ˈskæf Tiếng Anh có nghĩa là Scaffold pole.

Ý nghĩa – Giải thích

Scaffold pole nghĩa là /ˈskæf.əʊld pəʊl/, (scaffold standard) cọc giàn giáo.

Đây là cách dùng Scaffold pole. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Scaffold pole là gì? (hay giải thích /ˈskæf.əʊld pəʊl/, (scaffold standard) cọc giàn giáo nghĩa là gì?) . Định nghĩa Scaffold pole là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Scaffold pole / /ˈskæf.əʊld pəʊl/, (scaffold standard) cọc giàn giáo. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Scaffold pole mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Scaffold pole .

Read More:   Finish hammer
Back to top button