Scissor jack

Rate this post

Scissor jack là gì?

Scissor jack có nghĩa là con đội kiểu kéo

Scissor jack có nghĩa là con đội kiểu kéo.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

con đội kiểu kéo Tiếng Anh là gì?

con đội kiểu kéo Tiếng Anh có nghĩa là Scissor jack.

Ý nghĩa – Giải thích

Scissor jack nghĩa là con đội kiểu kéo..

Đây là cách dùng Scissor jack. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Scissor jack là gì? (hay giải thích con đội kiểu kéo. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Scissor jack là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Scissor jack / con đội kiểu kéo.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Scissor jack mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Scissor jack .

Read More:   Principal stress
Back to top button