Scriber

Rate this post

Scriber là gì?

Scriber có nghĩa là mũi vạch

Scriber có nghĩa là mũi vạch
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Cơ khí.

mũi vạch Tiếng Anh là gì?

mũi vạch Tiếng Anh có nghĩa là Scriber.

Ý nghĩa – Giải thích

Scriber nghĩa là mũi vạch.

Đây là cách dùng Scriber. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Cơ khí Scriber là gì? (hay giải thích mũi vạch nghĩa là gì?) . Định nghĩa Scriber là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Scriber / mũi vạch. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Scriber mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Scriber .

Read More:   Mortage
Check Also
Close
  • Worker
Back to top button