Scrub radius

Rate this post

Scrub radius là gì?

Scrub radius có nghĩa là Bán kính lăn – khoảng cách giữa điểm cắt trục lái với mặt phẳng trụ bánh xe

Scrub radius có nghĩa là Bán kính lăn – khoảng cách giữa điểm cắt trục lái với mặt phẳng trụ bánh xe.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bán kính lăn – khoảng cách giữa điểm cắt trục lái với mặt phẳng trụ bánh xe Tiếng Anh là gì?

Bán kính lăn – khoảng cách giữa điểm cắt trục lái với mặt phẳng trụ bánh xe Tiếng Anh có nghĩa là Scrub radius.

Ý nghĩa – Giải thích

Scrub radius nghĩa là Bán kính lăn – khoảng cách giữa điểm cắt trục lái với mặt phẳng trụ bánh xe..

Đây là cách dùng Scrub radius. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Scrub radius là gì? (hay giải thích Bán kính lăn – khoảng cách giữa điểm cắt trục lái với mặt phẳng trụ bánh xe. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Scrub radius là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Scrub radius / Bán kính lăn – khoảng cách giữa điểm cắt trục lái với mặt phẳng trụ bánh xe.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Towable

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Scrub radius mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Scrub radius .

Check Also
Close
  • Desk
Back to top button