Sea blue

Rate this post

Sea blue là gì?

Sea blue có nghĩa là (n) Màu xanh nước biển

Sea blue có nghĩa là (n) Màu xanh nước biển
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Màu xanh nước biển Tiếng Anh là gì?

(n) Màu xanh nước biển Tiếng Anh có nghĩa là Sea blue.

Ý nghĩa – Giải thích

Sea blue nghĩa là (n) Màu xanh nước biển.

Đây là cách dùng Sea blue. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Sea blue là gì? (hay giải thích (n) Màu xanh nước biển nghĩa là gì?) . Định nghĩa Sea blue là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Sea blue / (n) Màu xanh nước biển. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Sea blue mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Sea blue .

Read More:   Throatband
Check Also
Close
Back to top button