Seafreight

Rate this post

Seafreight là gì?

Seafreight có nghĩa là hàng chở bằng đường biển

Seafreight có nghĩa là hàng chở bằng đường biển
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh.

hàng chở bằng đường biển Tiếng Anh là gì?

hàng chở bằng đường biển Tiếng Anh có nghĩa là Seafreight.

Ý nghĩa – Giải thích

Seafreight nghĩa là hàng chở bằng đường biển.

Đây là cách dùng Seafreight. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Quản trị kinh doanh Seafreight là gì? (hay giải thích hàng chở bằng đường biển nghĩa là gì?) . Định nghĩa Seafreight là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Seafreight / hàng chở bằng đường biển. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Seafreight mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Seafreight .

Read More:   Front wheel speed sensor
Check Also
Close
Back to top button