Sealer, underbody protection material, adhesives

Rate this post

Sealer, underbody protection material, adhesives là gì?

Sealer, underbody protection material, adhesives có nghĩa là Chất làm kín, vật liệu bảo vệ dưới gầm xe và chất kết dính

Sealer, underbody protection material, adhesives có nghĩa là Chất làm kín, vật liệu bảo vệ dưới gầm xe và chất kết dính.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Chất làm kín, vật liệu bảo vệ dưới gầm xe và chất kết dính Tiếng Anh là gì?

Chất làm kín, vật liệu bảo vệ dưới gầm xe và chất kết dính Tiếng Anh có nghĩa là Sealer, underbody protection material, adhesives.

Ý nghĩa – Giải thích

Sealer, underbody protection material, adhesives nghĩa là Chất làm kín, vật liệu bảo vệ dưới gầm xe và chất kết dính..

Đây là cách dùng Sealer, underbody protection material, adhesives. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Sealer, underbody protection material, adhesives là gì? (hay giải thích Chất làm kín, vật liệu bảo vệ dưới gầm xe và chất kết dính. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Sealer, underbody protection material, adhesives là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Sealer, underbody protection material, adhesives / Chất làm kín, vật liệu bảo vệ dưới gầm xe và chất kết dính.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   牛腿肉 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Sealer, underbody protection material, adhesives mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Sealer, underbody protection material, adhesives.

Check Also
Close
Back to top button