Second row seat – exploded view

Rate this post

Second row seat – exploded view là gì?

Second row seat – exploded view có nghĩa là Hàng ghế thứ 2 – các chi tiết tháo rời

Second row seat – exploded view có nghĩa là Hàng ghế thứ 2 – các chi tiết tháo rời.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Hàng ghế thứ 2 – các chi tiết tháo rời Tiếng Anh là gì?

Hàng ghế thứ 2 – các chi tiết tháo rời Tiếng Anh có nghĩa là Second row seat – exploded view.

Ý nghĩa – Giải thích

Second row seat – exploded view nghĩa là Hàng ghế thứ 2 – các chi tiết tháo rời..

Đây là cách dùng Second row seat – exploded view. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Second row seat – exploded view là gì? (hay giải thích Hàng ghế thứ 2 – các chi tiết tháo rời. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Second row seat – exploded view là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Second row seat – exploded view / Hàng ghế thứ 2 – các chi tiết tháo rời.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Moisturizer

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Second row seat – exploded view mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Second row seat – exploded view.

Check Also
Close
Back to top button