Sewing not follow specified

Rate this post

Sewing not follow specified là gì?

Sewing not follow specified có nghĩa là (n) Cách may không hợp yêu cầu

Sewing not follow specified có nghĩa là (n) Cách may không hợp yêu cầu
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Cách may không hợp yêu cầu Tiếng Anh là gì?

(n) Cách may không hợp yêu cầu Tiếng Anh có nghĩa là Sewing not follow specified.

Ý nghĩa – Giải thích

Sewing not follow specified nghĩa là (n) Cách may không hợp yêu cầu.

Đây là cách dùng Sewing not follow specified. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Sewing not follow specified là gì? (hay giải thích (n) Cách may không hợp yêu cầu nghĩa là gì?) . Định nghĩa Sewing not follow specified là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Sewing not follow specified / (n) Cách may không hợp yêu cầu. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Sewing not follow specified mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Sewing not follow specified .

Read More:   Liquidation
Check Also
Close
Back to top button