Shear modulus

Rate this post

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Shear modulus là gì?

Shear modulus có nghĩa là Module cắt

Shear modulus có nghĩa là Module cắt
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Module cắt Tiếng Anh là gì?

Module cắt Tiếng Anh có nghĩa là Shear modulus.

Ý nghĩa – Giải thích

Shear modulus nghĩa là Module cắt.

Đây là cách dùng Shear modulus. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Shear modulus là gì? (hay giải thích Module cắt nghĩa là gì?) . Định nghĩa Shear modulus là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Shear modulus / Module cắt. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Shear modulus mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Shear modulus .

Read More:   Outer layer
Check Also
Close
  • Sizing
Back to top button