Short term liabilities

Rate this post

Short term liabilities là gì?

Short term liabilities có nghĩa là Nợ ngắn hạn

Short term liabilities có nghĩa là Nợ ngắn hạn
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

Nợ ngắn hạn Tiếng Anh là gì?

Nợ ngắn hạn Tiếng Anh có nghĩa là Short term liabilities.

Ý nghĩa – Giải thích

Short term liabilities nghĩa là Nợ ngắn hạn.

Đây là cách dùng Short term liabilities. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính Short term liabilities là gì? (hay giải thích Nợ ngắn hạn nghĩa là gì?) . Định nghĩa Short term liabilities là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Short term liabilities / Nợ ngắn hạn. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Short term liabilities mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Short term liabilities .

Read More:   测量柜 tiếng trung là gì?
Back to top button