Side parking aid camera

Rate this post

Side parking aid camera là gì?

Side parking aid camera có nghĩa là Camera hỗ trợ đậu xe

Side parking aid camera có nghĩa là Camera hỗ trợ đậu xe.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Camera hỗ trợ đậu xe Tiếng Anh là gì?

Camera hỗ trợ đậu xe Tiếng Anh có nghĩa là Side parking aid camera.

Ý nghĩa – Giải thích

Side parking aid camera nghĩa là Camera hỗ trợ đậu xe..

Đây là cách dùng Side parking aid camera. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Side parking aid camera là gì? (hay giải thích Camera hỗ trợ đậu xe. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Side parking aid camera là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Side parking aid camera / Camera hỗ trợ đậu xe.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Side parking aid camera mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Side parking aid camera .

Read More:   https://Website của chúng tôi/yao-geng-xi-la-gi/
Check Also
Close
Back to top button