Silent chain

Rate this post

Silent chain là gì?

Silent chain có nghĩa là Loại dây xích có răng chữ V

Silent chain có nghĩa là Loại dây xích có răng chữ V.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Loại dây xích có răng chữ V Tiếng Anh là gì?

Loại dây xích có răng chữ V Tiếng Anh có nghĩa là Silent chain.

Ý nghĩa – Giải thích

Silent chain nghĩa là Loại dây xích có răng chữ V..

Đây là cách dùng Silent chain. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Silent chain là gì? (hay giải thích Loại dây xích có răng chữ V. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Silent chain là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Silent chain / Loại dây xích có răng chữ V.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Silent chain mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Silent chain .

Read More:   Speed control sensor
Check Also
Close
Back to top button