Simplified fraction / Lowest term

Rate this post

Simplified fraction / Lowest term là gì?

Simplified fraction / Lowest term có nghĩa là Phân số tối giản

Simplified fraction / Lowest term có nghĩa là Phân số tối giản
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Phân số tối giản Tiếng Anh là gì?

Phân số tối giản Tiếng Anh có nghĩa là Simplified fraction / Lowest term.

Ý nghĩa – Giải thích

Simplified fraction / Lowest term nghĩa là Phân số tối giản.

Đây là cách dùng Simplified fraction / Lowest term. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Simplified fraction / Lowest term là gì? (hay giải thích Phân số tối giản nghĩa là gì?) . Định nghĩa Simplified fraction / Lowest term là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Simplified fraction / Lowest term / Phân số tối giản. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Simplified fraction / Lowest term mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Simplified fraction / Lowest term.

Read More:   생물학 tiếng hàn là gì?
Check Also
Close
Back to top button