Single-tube shock absorber

Rate this post

Single-tube shock absorber là gì?

Single-tube shock absorber có nghĩa là Bộ giảm chấn một ống

Single-tube shock absorber có nghĩa là Bộ giảm chấn một ống.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bộ giảm chấn một ống Tiếng Anh là gì?

Bộ giảm chấn một ống Tiếng Anh có nghĩa là Single-tube shock absorber.

Ý nghĩa – Giải thích

Single-tube shock absorber nghĩa là Bộ giảm chấn một ống..

Đây là cách dùng Single-tube shock absorber. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Single-tube shock absorber là gì? (hay giải thích Bộ giảm chấn một ống. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Single-tube shock absorber là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Single-tube shock absorber / Bộ giảm chấn một ống.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Single-tube shock absorber mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Single-tube shock absorber .

Read More:   Diagonal bartack
Back to top button