Slit pocket facing

Rate this post

Slit pocket facing là gì?

Slit pocket facing có nghĩa là (n) Đáp túi mổ

Slit pocket facing có nghĩa là (n) Đáp túi mổ
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Đáp túi mổ Tiếng Anh là gì?

(n) Đáp túi mổ Tiếng Anh có nghĩa là Slit pocket facing.

Ý nghĩa – Giải thích

Slit pocket facing nghĩa là (n) Đáp túi mổ.

Đây là cách dùng Slit pocket facing. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Slit pocket facing là gì? (hay giải thích (n) Đáp túi mổ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Slit pocket facing là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Slit pocket facing / (n) Đáp túi mổ. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Slit pocket facing mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Slit pocket facing .

Read More:   loaded
Check Also
Close
Back to top button