Slotted surcharge weight

Rate this post

Slotted surcharge weight là gì?

Slotted surcharge weight có nghĩa là Thiên phân kế

Slotted surcharge weight có nghĩa là Thiên phân kế
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Thiên phân kế Tiếng Anh là gì?

Thiên phân kế Tiếng Anh có nghĩa là Slotted surcharge weight.

Ý nghĩa – Giải thích

Slotted surcharge weight nghĩa là Thiên phân kế.

Đây là cách dùng Slotted surcharge weight. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Slotted surcharge weight là gì? (hay giải thích Thiên phân kế nghĩa là gì?) . Định nghĩa Slotted surcharge weight là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Slotted surcharge weight / Thiên phân kế. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Slotted surcharge weight mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Slotted surcharge weight .

Read More:   工具栏 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button