Sludge

Rate this post

Sludge là gì?

Sludge có nghĩa là Bùn

Sludge có nghĩa là Bùn
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Bùn Tiếng Anh là gì?

Bùn Tiếng Anh có nghĩa là Sludge.

Ý nghĩa – Giải thích

Sludge nghĩa là Bùn.

Đây là cách dùng Sludge. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Sludge là gì? (hay giải thích Bùn nghĩa là gì?) . Định nghĩa Sludge là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Sludge / Bùn. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Sludge mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Sludge .

Read More:   内气分离 tiếng trung là gì?
Back to top button