Soaking wet

Rate this post

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Soaking wet là gì?

Soaking wet có nghĩa là (n) Ướt đẫm

Soaking wet có nghĩa là (n) Ướt đẫm
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Ướt đẫm Tiếng Anh là gì?

(n) Ướt đẫm Tiếng Anh có nghĩa là Soaking wet.

Ý nghĩa – Giải thích

Soaking wet nghĩa là (n) Ướt đẫm.

Đây là cách dùng Soaking wet. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Soaking wet là gì? (hay giải thích (n) Ướt đẫm nghĩa là gì?) . Định nghĩa Soaking wet là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Soaking wet / (n) Ướt đẫm. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Soaking wet mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Soaking wet .

Read More:   Life
Check Also
Close
Back to top button